Search This Blog

Latest

Saturday, 26 May 2018

Shahbaaz Qalandar


Shahbaaz Qalandar

Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Qalandar

O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Qalandar
Sakhi Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Duma Dum Mast Kalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Andar
O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da Sehvan Da Sakhi Shabaaz Qalandar

Sakhi Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Duma Dum Mast Kalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Andar
O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da Sehvan Da Sakhi Shabaaz Qalandar

O Mawaan Nu Peera Bachre Daina
Aaa (Chants)
Behna Nou Deina Veer Mala Jhooole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Qalandar
Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Duma Dum Mast Kalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Andar
O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da Sehvan Da Sakhi Shabaaz Qalandar

O Chaar Charaag Tere Balan Hamesha
Chaar Charaag Tere Balan Hamesha
(Vocables Followed By Chants)
Panjwa Baalan Aayi Bala Jhoole Laalan
O Panjwa Mein Baalan Aayi Bala Jhoole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Kalandar
Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Duma Dum Mast Kalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Ander
O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da Sehvan Da Sakhi Shabaaz Qalandar

Ey Uchra Roza Peera Tera, Uchra Roza Peera Tera
Aaa (Chants Followed By Vocables)
Uchra Roza Peera Tera, Uchra Roza Peera Tera
Haith Wagay Gharyaal Bala Jhoole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Qalandar
Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Dama Dum Must Qalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Ander
O Laal Meri Pat Rakhiyo Bala Jhoole Laalan
Sindri Da Sehvan Da Sakhi Shabaaz Qalandar

O Ghanan Ghanan Teri Nobat Baajay
Ghanan Ghanan Teri Nobat Baajay
Naal Bajay Gharyaal Bala Jhoole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Qalandar
Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Duma Dum Mast Kalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Ander
Ali Dum Dum De Ander Hoooo

Ey Ghanan Ghanan Teri Nobat Baajay
Ghanan Ghanan Teri Nobat Baajay
Naal Bajay Gharyaal Bala Jhoole Laalan
Sindri Da! Sehvan Da! Sakhi Shabaaz Qalandar
Shahbaz Qalandar, Sakhi Shahbaz Qalandar
Duma Dum Mast Kalandar, Duma Dum Mast Kalandar
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Ander

Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Ander
Ali Dum Dum De Andar, Ali Dum Dum De Ander
Ali Ali Dum Dum De Ander, Ali Ali Dum Dum De Andar
Ali Ali Dum Dum De Ander, Ali Ali Dum Dum De Andar
Ali Ali Dum Dum De Ander, Ali Ali Dum Dum De Andar
Ali Ali Dum Dum De Andar, Ali Ali Dum Dum De Ander... Hooooo

No comments:

Post a Comment